- Diyarbakır Polis Kantinleri - www.poliskantinleri.com

SİSTEM OTOMASYON


01.12.2009 yılında Müdüriyet Makamının oluru ile; farklı kantinlerde (şubelerimizde) yapılan satışlara ait verileri tek merkezde elektronik ortamda toplayan, kantinler arası veri iletişimini internet üzerinde güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayan, personelimizin manyetik kart sistemi ile güvenli bir şekilde alış veriş yapmalarına olanak veren, maaştan kesilmek üzere yapılan alış verişleri hatasız olarak elektronik ortamda görebilme ve satıcılara ait hesapları aynı sistemde tutmamızı sağlayan kantin otomasyon sistemine geçişle tek merkezli yönetime geçildi.

 

   PEKİ TEK MERKEZLİ YÖNETİM DE TÜM BUNLAR BİZE NE KAZANDIRDI? 


 1. Depo, Stok takibi

   

  Birden fazla ürün koduna veya tedarikçi firma koduna göre stok takibi yapılabilmekte, stoktan çıkan ürünlerin geriye dönük bilgileri izlenebilmektedir. üç değişik stok birimi sayesinde; adet, koli, palet gibi birimlerle stok takibi yapılabilmesi mümkündür. Giriş-çıkış işlemleri üretici kodu verilerek değişik şekillerde sınıflandırılabilmektedir. ürünlerin depo ve raf bazında takip edilebilmesi, depoda yer alan malların depolar arası transferlerinin sağlanması ve devirlerinin yapılabilmesi mümkündür.

   

  Ayrıca satıcı firmanın fatura bazında getirmiş olduğu ürünleri depo (kantin) bazında mal teslim fişleri ile direkt olarak teslimatı yapılabilmekte. Alımdan iade ve fiyat farkı faturaları ile ürünleri adet ve fiyatlarının kontrolü sağlanmaktadır.

   

 2. Barkotlu Otomatik Tanıma ve depo sayımı


  Her ürün için birden fazla barkod numarası tanımlanabilmesi, stok giriş ve çıkış işlemlerinin barkod okuyucularla her aşamada hatasız takip edilebilmesi, otomatik tanıma ve veri toplama için kullanılan barkod el terminalleriyle depodaki stok sayım işlemlerinin kantinlerimizi kapatmadan gerçekleştirilebilmesi yapılabilmektedir.

   

 3. Stok Analizleri


  FIFO ve Ortalama Maliyet gibi değişik maliyet yöntemleri ile stoktaki ve satılan malın maliyetlerinin hesaplanabilmesi mümkündür.

   

 4. Finans yönetimi

   

  Müşteri, satıcı, kasa ve banka hesaplarının takibi ve ödeme planlarının oluşturulması ile eldeki finansal kaynakların en verimli şekilde kullanılması sağlanmakta.

  Müşterinin ödeme risk analizi yapılarak kredi limiti ve bakiyesi ayarlanmakta;

  Ayrıca satıcı hesaplarındaki Fatura, İade veya fiyat farkı gibi borç ve alacak hesapları tek hesapta otomatik olarak entegre edilmesi sağlandı. 

   

 5. Muhasebe

  Tek düzen hesap planının yanı sıra karşı hesap kodlu hesapların raporlamalar alınması ve değerlendirmeler yapılabilmesi. borç/alacak işlemlerinin mahsup, tahsil, tediye kayıtların tutulabilmesi, Borç/Alacak analiz raporları ile anlık kasa, müşteri, satıcı,…vb. hesapların raporlamalarının alınabilmesi  yapılabilmektedir.